RECOVAC antistof onderzoek 

Deelnemers aan dit onderzoek ontvangen thuis een vingerprik voor bloedafname. Hiermee kunnen we meten hoeveel antistoffen u na vaccinatie aanmaakt. Ook vragen we aan deelnemers om een vragenlijst in te vullen. Zo weten we hoe het iedereen na vaccinatie vergaat. Op deze manier hopen we erachter te komen hoe veel antistoffen iemand nodig heeft om beschermd te zijn tegen corona. 

RECOVAC registratie onderzoek 

Na vaccinatie volgen we grote groepen nierpatiënten over een periode van 2 jaar. We onderzoeken wie er gevaccineerd is en wie niet. Ook gaan we na wie er ondanks vaccinatie alsnog corona krijgt. Bij patiënten die corona krijgen houden we bij hoe ziek zij nog kunnen worden na vaccinatie. Zo kunnen we meten hoe goed het vaccin werkt bij patiënten met een nierziekte. We maken bij dit onderzoek gebruik van landelijke datasets die al bestaan voor patiënten met een niertransplantatie, dialysepatiënten en patiënten met minder goed werkende nieren.