RECOVAC antistof onderzoek

Wat onderzoeken we?

Ongeveer 5000 nierpatiënten ontvingen thuis twee keer een vingerprik voor bloed af te nemen. De eerste meting vond plaats na de eerste twee vaccinaties. De tweede meting vond plaats na de derde vaccinatie. Hiermee konden we meten of uw afweer in gang was gezet na vaccinatie. Ook vroegen we met meerdere vragenlijst naar bijwerkingen, corona besmettingen, en toepassen van beschermende maatregelen.  

Resultaten

We zien dat afweerremmende medicatie de kans op antistoffen na vaccinatie verlaagt bij patiënten met een verminderde nierfunctie (<30%) en bij dialysepatiënten. Bij niertransplantatiepatiënten heeft Cellcept een slechte invloed op de antistofreactie na vaccinatie. Gelukkig zien we dat een derde vaccinatie voor veel patiënten alsnog antistoffen oplevert. We verwachten verder dat herhaalde vaccinatie steeds voor hogere antistoffen zal zorgen. 

Moderna geeft hogere antistoffen na vaccinatie dan Pfizer. Of dit daadwerkelijk ook beter beschermt hebben wij niet kunnen onderzoeken. 

Hieronder vindt u een video, waarin de resultaten door ons worden samengevat. 

Het artikel kunt u vinden onderaan de informatiepagina