RECOVAC antistof onderzoek 

Wat onderzoeken we?

Deelnemers aan dit onderzoek ontvingen thuis twee keer een vingerprik voor bloed af te nemen. De eerste meting vond plaats na de eerste twee vaccinaties. De tweede meting vond plaats na de derde vaccinatie. Hiermee kunnen we meten of uw afweer in gang is gezet na vaccinatie. Ook vragen we in een vragenlijst onder andere of patiënten bijwerkingen hebben ervaren. 

Hoe zit het er nu mee? 

Dit onderzoek is nu klaar. Er vinden geen antistofmetingen meer plaats. 

Resultaten

Hieronder vindt u een video, waarin de resultaten door één onze onderzoekers voor patiënten worden samengevat. 

We zien dat afweerremmende medicatie de kans op antistoffen na vaccinatie verlaagt bij patiënten met een verminderde nierfunctie (<30%) en bij dialysepatiënten. Bij niertransplantatiepatiënten heeft Cellcept een slechte invloed op de antistofreactie na vaccinatie. Gelukkig zien we dat een derde vaccinatie voor veel patiënten alsnog antistoffen oplevert. We verwachten verder dat herhaalde vaccinatie steeds voor hogere antistoffen zal zorgen. 

Moderna geeft hogere antistoffen na vaccinatie dan Pfizer. Of dit daadwerkelijk ook beter beschermt wordt momenteel nog onderzocht. 

Binnenkort verwachten wij een artikel op de website te kunnen delen.