RECOVAC antistof onderzoek 

Wat onderzoeken we?

Ongeveer 5000 nierpatiënten ontvingen thuis twee keer een vingerprik voor bloed af te nemen. De eerste meting vond plaats na de eerste twee vaccinaties. De tweede meting vond plaats na de derde vaccinatie. Hiermee konden we meten of uw afweer in gang is gezet na vaccinatie. Ook vroegen we in een vragenlijst onder andere of patiënten bijwerkingen hadden ervaren. 

Hoe zit het er nu mee? 

Dit onderzoek is nu klaar. Er vinden geen antistofmetingen meer plaats. We versturen wel nog vragenlijsten tot aan de zomer 2023.

Resultaten

We zien dat afweerremmende medicatie de kans op antistoffen na vaccinatie verlaagt bij patiënten met een verminderde nierfunctie (<30%) en bij dialysepatiënten. Bij niertransplantatiepatiënten heeft Cellcept een slechte invloed op de antistofreactie na vaccinatie. Gelukkig zien we dat een derde vaccinatie voor veel patiënten alsnog antistoffen oplevert. We verwachten verder dat herhaalde vaccinatie steeds voor hogere antistoffen zal zorgen. 

Moderna geeft hogere antistoffen na vaccinatie dan Pfizer. Of dit daadwerkelijk ook beter beschermt wordt momenteel nog onderzocht. 

Hieronder vindt u een video, waarin de resultaten door één van onze onderzoekers worden samengevat. 

Het artikel kunt u vinden onderaan de informatiepagina