Op deze pagina vindt u antwoorden op enkele veel voorkomende vragen van deelnemers aan onze studie. 

Wij onderzochten het effect van alle vaccins die in 2021 voor nierpatiënten beschikbaar waren:

  • Pfizer
  • Moderna
  • AstraZeneca

Antistoffen zijn eiwitten die door ons afweersysteem worden aangemaakt om ons te beschermen tegen een ontsteking. Antistoffen worden aangemaakt als wij een ontsteking doormaken, maar ook na vaccinatie. Deze antistoffen zijn belangrijk voor het voorkomen van een nieuwe besmetting. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de webpagina ‘Coronavirus en chronische nierschade‘ op www.nieren.nl. 

Op het moment adviseren wij als onderzoeksgroep NIET om antistoffen in de praktijk te laten meten. De antistofmetingen die beschikbaar zijn verschillen van elkaar en zijn niet ontworpen voor het bepalen van de mate van bescherming. Het is erg moeilijk om in te schatten wat een antistofuitslag nou precies voor iemand betekent. Antistofmetingen gebeuren daarom alleen in studieverband of op speciaal verzoek van uw behandelend nefroloog.  

In de RECOVAC antistof studie onderzochten wij onder andere hoeveel antistoffen u nodig had om ‘voldoende’ beschermd te zijn tegen corona. Op dit moment weten we niet hoe goed u beschermd bent op basis van hoeveel antistoffen u heeft. Bij de uitslagen die u als deelnemer heeft ontvangen, hebben wij wel een inschatting gegeven van de mate van bescherming. 

Wat de uitslag van de antistofmeting ook is, een vaccin beschermt nooit voor 100%. Het is daarom belangrijk om de geldende adviezen van het RIVM na te leven. Zo geeft u uzelf de meeste zekerheid op bescherming, ook na vaccinatie.

Nee. De antistofstudie is nu afgerond. 

Om te beoordelen of vaccinatie goed werkt, vroegen wij aan u of u corona heeft doorgemaakt na vaccinatie. Ook vroegen we of u was opgenomen in het ziekenhuis of op de intensive care. Hierdoor konden we beoordelen of de ernst van het verloop van een coronabesmetting minder was na vaccinatie.

Om de ernst van coronabesmetting goed te onderzoeken wilden we weten welke risicofactoren voorspellend waren voor ernstige ziekte door corona. Voorbeelden van deze risicofactoren kunnen zijn afkomst, leeftijd, hart- en vaatziekten, suikerziekte, longziekte, hoge bloeddruk en overgewicht.

We onderzochten ook de veiligheid van het vaccin. Om dat te volgen vroegen we u naar bijwerkingen na vaccinatie. We vinden het ook erg belangrijk om te onderzoeken of vaccinatie op de lange termijn veilig is voor u als nierpatiënt. Daarom vroegen we of u een diagnose had gekregen van een nieuwe ziekte of aandoening in de periode na vaccinatie

Het antistof onderzoek is nu afgerond. De onderzoekers gebruiken de gegevens en het lichaamsmateriaal (bloed) die zijn verzameld. Als u wilt, kan verzameld lichaamsmateriaal eerder worden vernietigd dan anders zou gebeuren. Geef dit door aan de onderzoeker.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens op ieder moment intrekken. Dit geldt voor het gebruik in dit onderzoek en voor het gebruik in ander onderzoek. Maar let op: trekt u uw toestemming in, en hebben onderzoekers dan al gegevens verzameld voor een onderzoek? Dan mogen zij deze gegevens nog wel gebruiken. Zijn er bijvoorbeeld dan al metingen gedaan met uw lichaamsmateriaal? Dan mag de onderzoeker de resultaten daarvan blijven gebruiken.

Overige vragen over het onderzoek kunt u bij voorkeur per e-mail stellen aan het onderzoeksteam (recovac@int.umcg.nl). Indien u graag een onafhankelijk arts wil raadplegen, dan kan dat ook (dr. J. Wiegersma, internist-nefroloog in het UMC Groningen, 050-3616161). Heeft u een klacht over het onderzoek? Bespreek dit dan ook met het onderzoeksteam. Wilt u dit liever niet? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van het UMC Groningen (klachtenfunctionaris@umcg.nl)