Er zijn veel ontwikkelingen gaande op het gebied van corona vaccinaties, behandelmogelijkheden voor coronapatiënten en onderzoek naar varianten en wat dit allemaal voor nierpatiënten betekent. 

Op nieren.nl kunt u meer informatie krijgen over corona en wat dat voor u als nierpatiënt betekent. Om naar de website te gaan kunt u klikken op de knop “Coronavirus en chronische nierschade” rechts op de pagina. 

Wij onderzoeken het effect van alle vaccins die via het vaccinatieprogramma van de Rijksoverheid zijn toegediend. Op dit moment zijn dat de volgende vaccins:

 • Pfizer
 • Moderna
 • Astrazeneca
 • Janssen

Aan dit onderzoek doen mee: 

 • Voor niertransplantatiepatiënten: alle ziekenhuizen in Nederland.  
 • Voor dialysepatiënten: alle dialysecentra in Nederland. 
 • Voor patiënten met chronische nierschade (<30%): alle Santeon ziekenhuizen. Dit zijn in willekeurige volgorde het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Martini Ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente, OLVG en St. Antonius Ziekenhuis. 

Antistoffen zijn eiwitten die door ons afweersysteem worden aangemaakt om ons te beschermen tegen een ontsteking. Antistoffen worden aangemaakt als wij een ontsteking doormaken, maar ook na vaccinatie. Deze antistoffen zijn belangrijk voor het voorkomen van een nieuwe besmetting. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar ‘Coronavirus en chronische nierschade‘. Hiermee wordt u doorverwezen naar nieren.nl.

Verschillende behandelcentra bieden momenteel een antistofmeting na vaccinatie aan. Indien u buiten studieverband wenst een antistofmeting af te laten nemen, dan kunt u contact opnemen met uw behandelend nefroloog. 

Het is belangrijk om te weten dat er verschillende antistofmetingen zijn:

 • Antistofmeting na een corona besmetting. Hierbij kijkt men naar een groter aantal antistoffen, of alleen naar de N-antistoffen.
 • Antistofmeting na vaccinatie. Hierbij kijkt men naar de S-antistoffen.

 

Beide antistofmetingen zijn anders en niet ontworpen voor het bepalen van de mate van bescherming. Dit gebeurt daarom alleen in studieverband of op verzoek van uw behandelend nefroloog.  

 

U bent niet te laat. U mag de vingerprikset afnemen wanneer u hem ontvangt en u ontvangt gewoon een uitslag. 

U kunt de vingerprik op het volgende moment uitvoeren:

 • Optie 1: als u dialyse of niertransplantatie patiënt bent dan sturen we u rond 22 november 2021 de vingerprik set en een vragenlijst. U kunt dan direct de vingerprik afnemen en terugsturen.
 • Optie 2: een klein aantal deelnemers met ernstig gestoorde nierfunctie die geen 3e vaccinatie zullen krijgen sturen we rond 25 oktober 2021 de vingerprikset en een vragenlijst.
 

Het is belangrijk dat u het bloed niet op vrijdag of zaterdag afneemt en met de post terugstuurt. Dan is het bloed te lang onderweg. Dit kan de meting nadelig beïnvloeden.

Mocht het u niet uitkomen om de test af te nemen na ontvangst? Geen zorgen! U kunt de vingerprik ook op een later tijdstip afnemen. We willen u wel vragen om dit binnen 2 weken na ontvangst van de vingerpriktest te doen.

U kunt altijd om nieuwe vingerprikkers vragen door contact op te nemen met info@recovac.nl

Heeft u er nog steeds moeite mee, vraag eventueel of iemand anders in uw omgeving u hierbij kan helpen. Als dialysepatiënt kunt u de vingerprikset (en vragelijst) meenemen naar uw dialysecentrum. De verpleging kan u daar helpen.

Als dit het geval is neem dan contact op met info@recovac.nl zodat we u een nieuwe vingerprikset op kunnen sturen.

U ontvangt bericht als uw vingerprik na afname bij ons is ontvangen. Als het niet voldoende was dan krijgt u de uitnodiging om het opnieuw af te nemen.

De uitslagen worden vanaf eind december in fasen uitgestuurd op volgorde van ontvangst. 

In de RECOVAC antistof studie onderzoeken wij onder andere hoeveel antistoffen u nodig heeft om ‘voldoende’ beschermd te zijn tegen corona. Op dit moment weten we nog niet precies hoe goed u beschermd bent op basis van hoeveel antistoffen u heeft. Wel doen we ons best om in de brief met de uitslag, u een zo duidelijk mogelijk advies mee te geven.  

Wat de uitslag van de antistofmeting ook is, een vaccin beschermt nooit voor 100%. Het is daarom erg belangrijk om de geldende adviezen van het RIVM na te leven. Zo geeft u uzelf de meeste zekerheid op bescherming; ook na vaccinatie.

Een hoge antistofuitslag (> 300 BAU/ml) betekent dat u veel antistoffen aan heeft gemaakt. Een antistofmeting vele malen hoger dan 300 kan geen kwaad en betekent dat u goed heeft gereageerd op de vaccinatie. 

Om te beoordelen hoe effectief vaccinatie is vragen wij aan u of u corona heeft doorgemaakt na vaccinatie. Ook vragen we u of u bent opgenomen in het ziekenhuis of op de intensive care. Hierdoor kunnen we beoordelen of de ernst van het verloop van een coronabesmetting na vaccinatie minder is.

Om de ernst van coronabesmetting goed te onderzoeken willen we graag weten welke risicofactoren voor ernstig verloop van ziekte voorkomen bij onze deelnemers. Voorbeelden van deze risicofactoren zijn afkomst, leeftijd, hart- en vaatziekten, suikerziekte, longziekte, hoge bloeddruk en overgewicht.

We onderzoeken ook de veiligheid van het vaccin. Om dat te volgen vragen we u naar bijwerkingen na vaccinatie. We vinden het ook erg belangrijk om te onderzoeken of vaccinatie op de lange termijn veilig is voor u als nierpatiënt. Daarom vragen we uit of u een diagnose heeft gekregen van een nieuwe ziekte of aandoening in de periode na vaccinatie

 • U wilt zelf stoppen met het onderzoek. Dat mag op ieder moment. Meld dit dan meteen bij de onderzoeker via (info@recovac.nl). U hoeft er niet bij te vertellen waarom u stopt. U krijgt dan geen bloedonderzoeken en vragenlijsten meer toegestuurd.
 • De onderzoekers gebruiken de gegevens en het lichaamsmateriaal (bloed) die tot het moment van stoppen zijn verzameld. Als u wilt, kan verzameld lichaamsmateriaal eerder worden vernietigd dan anders zou gebeuren. Geef dit door aan de onderzoeker.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens op ieder moment intrekken. Dit geldt voor het gebruik in dit onderzoek en voor het gebruik in ander onderzoek. Maar let op: trekt u uw toestemming in, en hebben onderzoekers dan al gegevens verzameld voor een onderzoek? Dan mogen zij deze gegevens nog wel gebruiken. Zijn er bijvoorbeeld dan al metingen gedaan met uw lichaamsmateriaal? Dan mag de onderzoeker de resultaten daarvan blijven gebruiken.

Veel gestelde vragen en antwoorden over het onderzoek kunt u vinden op de website www.RECOVAC.nl. Overige vragen over het onderzoek kunt u bij voorkeur per e-mail stellen aan het onderzoeksteam (info@recovac.nl). U kunt uw vraag ook stellen op het contactformulier. Indien u met iemand wilt spreken kunt u dat in uw e-mail aangeven. Vermeld dan uw telefoonnummer. U wordt dan teruggebeld. Indien u graag een onafhankelijk arts wil raadplegen, dan kan u dat ook aangeven (dr. J. Wiegersma, internist-nefroloog in het UMC Groningen, 050-3616161). Heeft u een klacht over het onderzoek? Bespreek dit dan ook met het onderzoeksteam. Wilt u dit liever niet? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van het UMC Groningen (klachtenfunctionaris@umcg.nl).

Uit voorlopige analyse in het RECOVAC onderzoek is tot nu toe gebleken dat 57% van de deelnemende niertransplantatiepatiënten en 95% van de dialysepatiënten en patiënten met ernstig gestoorde nierfunctie na 2 vaccinaties antistoffen hebben aangemaakt. We weten nog niet hoe lang deze antistoffen beschermen. Uit ander onderzoek is gebleken dat door een 3e vaccinatie het aantal mensen dat antistoffen aanmaakt toeneemt en dat de hoeveelheid antistoffen ook groter wordt. Daarom is er landelijk besloten dat bepaalde groepen nierpatiënten een 3e vaccinatie tegen COVID-19 kunnen krijgen.

Wij adviseren u deze 3e vaccinatie te nemen om uw bescherming te verhogen. Neem deze vaccinatie dus ook als u een Coronavirus infectie heeft gehad en/of weet dat u een beetje of voldoende antistoffen heeft aangemaakt na de eerste twee vaccinaties. We weten niet hoe lang u beschermd bent na de eerste twee vaccinaties. De 3e vaccinatie zal naar verwachting de bescherming verbeteren.

 

U heeft tot eind februari de tijd om uw vingerprik terug te sturen in de retourenvelop.