Op deze pagina vindt u antwoorden op enkele veel voorkomende vragen van deelnemers aan onze studie. 

U kunt meer lezen op de pagina informatie vindt u meer hierover. Hier vindt u ook een link naar belangrijke websites waarop juist wordt uitgelegd hoe u als patiënt met nierziekte kunt omgaan met alle ontwikkelingen rondom corona. 

Wij onderzoeken het effect van alle vaccins die in 2021 voor nierpatiënten beschikbaar waren. Op dit moment zijn dat de volgende vaccins:

  • Pfizer
  • Moderna
  • AstraZeneca

Antistoffen zijn eiwitten die door ons afweersysteem worden aangemaakt om ons te beschermen tegen een ontsteking. Antistoffen worden aangemaakt als wij een ontsteking doormaken, maar ook na vaccinatie. Deze antistoffen zijn belangrijk voor het voorkomen van een nieuwe besmetting. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de webpagina ‘Coronavirus en chronische nierschade‘ op www.nieren.nl. 

Op het moment adviseren wij als onderzoeksgroep NIET om antistoffen in de praktijk te laten meten. De antistofmetingen die beschikbaar zijn verschillen van elkaar en zijn niet ontworpen voor het bepalen van de mate van bescherming. Het is erg moeilijk om in te schatten wat een antistofuitslag nou precies voor iemand betekent. Antistofmetingen gebeuren daarom alleen in studieverband of op speciaal verzoek van uw behandelend nefroloog.  

 

In de RECOVAC antistof studie onderzoeken wij onder andere hoeveel antistoffen u nodig heeft om ‘voldoende’ beschermd te zijn tegen corona. Op dit moment weten we niet hoe goed u beschermd bent op basis van hoeveel antistoffen u heeft. Bij de uitslagen die u als deelnemer heeft ontvangen, hebben wij wel een inschatting gegeven van de mate van bescherming. 

Wat de uitslag van de antistofmeting ook is, een vaccin beschermt nooit voor 100%. Het is daarom erg belangrijk om de geldende adviezen van het RIVM na te leven. Zo geeft u uzelf de meeste zekerheid op bescherming, ook na vaccinatie.

De twee antistofmetingen van de antistofstudie hebben al plaatsgevonden. Op dit momenten worden er nog wel vragenlijsten verstuurd naar deelnemers. 

Om te beoordelen hoe effectief vaccinatie is vragen wij aan u of u corona heeft doorgemaakt na vaccinatie. Ook vragen we u of u bent opgenomen in het ziekenhuis of op de intensive care. Hierdoor kunnen we beoordelen of de ernst van het verloop van een coronabesmetting na vaccinatie minder is.

Om de ernst van coronabesmetting goed te onderzoeken willen we graag weten welke risicofactoren voor ernstig verloop van ziekte voorkomen bij onze deelnemers. Voorbeelden van deze risicofactoren zijn afkomst, leeftijd, hart- en vaatziekten, suikerziekte, longziekte, hoge bloeddruk en overgewicht.

We onderzoeken ook de veiligheid van het vaccin. Om dat te volgen vragen we u naar bijwerkingen na vaccinatie. We vinden het ook erg belangrijk om te onderzoeken of vaccinatie op de lange termijn veilig is voor u als nierpatiënt. Daarom vragen we uit of u een diagnose heeft gekregen van een nieuwe ziekte of aandoening in de periode na vaccinatie

  • U wilt zelf stoppen met het onderzoek. Dat mag op ieder moment. Meld dit dan meteen bij de onderzoeker via (info@recovac.nl). U hoeft er niet bij te vertellen waarom u stopt. U krijgt dan geen vragenlijsten meer toegestuurd.
  • De onderzoekers gebruiken de gegevens en het lichaamsmateriaal (bloed) die tot het moment van stoppen zijn verzameld. Als u wilt, kan verzameld lichaamsmateriaal eerder worden vernietigd dan anders zou gebeuren. Geef dit door aan de onderzoeker.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens op ieder moment intrekken. Dit geldt voor het gebruik in dit onderzoek en voor het gebruik in ander onderzoek. Maar let op: trekt u uw toestemming in, en hebben onderzoekers dan al gegevens verzameld voor een onderzoek? Dan mogen zij deze gegevens nog wel gebruiken. Zijn er bijvoorbeeld dan al metingen gedaan met uw lichaamsmateriaal? Dan mag de onderzoeker de resultaten daarvan blijven gebruiken.

Overige vragen over het onderzoek kunt u bij voorkeur per e-mail stellen aan het onderzoeksteam (info@recovac.nl). U kunt uw vraag ook stellen op het contactformulier. Indien u graag een onafhankelijk arts wil raadplegen, dan kan u dat ook aangeven (dr. J. Wiegersma, internist-nefroloog in het UMC Groningen, 050-3616161). Heeft u een klacht over het onderzoek? Bespreek dit dan ook met het onderzoeksteam. Wilt u dit liever niet? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van het UMC Groningen (klachtenfunctionaris@umcg.nl)