Op deze pagina vindt u informatie van toepassing op de RECOVAC antistof studie en de RECOVAC registratie studie. Voor informatie over de gevolgen van corona voor u als nierpatiënt kunt u klikken op de knop hier rechts. Deze brengt u naar www.nieren.nl.

Wij onderzoeken het effect van alle vaccins die via het vaccinatieprogramma van de Rijksoverheid zijn toegediend. Op dit moment zijn dat de volgende vaccins:

 • Pfizer
 • Moderna
 • Astrazeneca
 • Janssen

Aan dit onderzoek doen mee: 

 • Voor niertransplantatiepatiënten: alle ziekenhuizen in Nederland.  
 • Voor dialysepatiënten: alle dialysecentra in Nederland. 
 • Voor patiënten met chronische nierschade (<30%): alle Santeon ziekenhuizen. Dit zijn in willekeurige volgorde het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Martini Ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente, OLVG en St. Antonius Ziekenhuis. 

Wij vragen u bij deelname aan de studie om tweemaal een vingerprik af te nemen zodat we antistoffen kunnen meten in het bloed. Ook vragen we u om vier keer in twee jaar een vragenlijst in te vullen.

Voor een uitgebreider antwoord op deze vraag verwijzen wij u naar de pagina ‘Algemeen’. Op deze pagina vindt u een figuur waarbij de belangrijke activiteiten binnen het onderzoek worden weergegeven. Daarnaast kunt u bij ‘Informatiemateriaal’ de patiënten informatiefolder (PIF) terugvinden. Hierin worden de onderdelen van het onderzoek uitgebreid toegelicht.

Antistoffen zijn eiwitten die door ons afweersysteem worden aangemaakt om ons te beschermen tegen een ontsteking. Antistoffen worden aangemaakt als wij een ontsteking doormaken, maar ook na vaccinatie. Deze antistoffen zijn belangrijk voor het voorkomen van een nieuwe besmetting. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar ‘Coronavirus en chronische nierschade‘. Hiermee wordt u doorverwezen naar nieren.nl.

Verschillende behandelcentra bieden momenteel een antistofmeting na vaccinatie aan. Indien u buiten studieverband wenst een antistofmeting af te laten nemen, dan kunt u contact opnemen met uw behandelend nefroloog. 

Het is belangrijk om te weten dat er verschillende antistofmetingen zijn:

 • Antistofmeting na een corona besmetting. Hierbij kijkt men naar een groter aantal antistoffen, of alleen naar de N-antistoffen.
 • Antistofmeting na vaccinatie. Hierbij kijkt men naar de S-antistoffen.

 

Beide antistofmetingen zijn anders en niet ontworpen voor het bepalen van de mate van bescherming. Dit gebeurt daarom alleen in studieverband of op verzoek van uw behandelend nefroloog.  

 

We vragen u om twee keer bloed af te nemen via een vingerpriksetje:

 • 1 maand na afronding van de vaccinatie. Deze afname heeft al plaatsgevonden. 
 • 6 maanden na afronding van de vaccinatie. Hiervoor ontvangt u later een nieuwe vingerprikset.

 

Het is belangrijk dat u de vingerpriktest uitvoert op een maandag, dinsdag, woensdag of donderdag. Dezelfde dag van afname kunt u de vingerpriktest op de post doen.

U kunt altijd om nieuwe vingerprikkers vragen door contact op te nemen met info@recovac.nl

Heeft u er nog steeds moeite mee, vraag eventueel of iemand anders in uw omgeving u hierbij kan helpen. Als dialysepatiënt kunt u de vingerprikset (en vragelijst) meenemen naar uw dialysecentrum. De verpleging kan u daar assisteren. 

Als dit het geval is neem dan contact op met info@recovac.nl zodat we u een nieuwe vingerprikset op kunnen sturen.

U ontvangt bericht als uw vingerprik na afname bij ons is ontvangen. Als het niet voldoende was dan krijgt u de uitnodiging om het opnieuw af te nemen.

De uitslagen van de antistofmeting 1 maand na vaccinatie zijn inmiddels gedeeld. 

De uitslag van de antistofmeting 6 maanden na vaccinatie zullen ook worden gedeeld. 

Op deze pagina vindt u de stand van zaken wat betreft de uitslag van de antistofmeting. Deze wordt wekelijks up-to-date gebracht. 

Belangrijk is dat een uitslag van de antistofmeting geen garanties biedt voor bescherming tegen corona.
Mensen met voldoende antistoffen kunnen toch corona krijgen.
Mensen die weinig of geen antistoffen hebben na de vaccinatie kunnen toch bescherming tegen corona hebben of minder ziek worden bij corona.

Met de resultaten van de RECOVAC antistof studie hopen wij u zo spoedig mogelijk duidelijkheid te geven of het hebben van antistoffen na vaccinatie leidt tot bescherming tegen corona. Wij willen u vragen ook na vaccinatie de algemene adviezen van het RIVM te blijven volgen en zo het risico op een coronabesmetting voor u zo klein mogelijk te houden. 

Voor een antwoord op deze vraag verwijzen wij u naar deze pagina (klik hierop).

In de RECOVAC antistof studie onderzoeken wij onder andere hoeveel antistoffen u nodig heeft om ‘voldoende’ beschermd te zijn tegen corona. Op dit moment weten we dat nog niet. U kunt daarom geen conclusies trekken uit de uitslag die u van ons ontvangt. Wat de uitslag van de antistofmeting ook is, een vaccin beschermt nooit voor 100%. Het is daarom erg belangrijk om de geldende adviezen van het RIVM na te leven. Zo geeft u uzelf de meeste zekerheid op bescherming; ook na vaccinatie.

Bij de uitslag van uw antistofmeting ontvangt u een bericht of u geen, of u weinig, of dat u een bepaalde hoeveelheid antistoffen heeft aangemaakt. Hierbij geven wij u advies over wat de uitslag voor u kan betekenen. 

Een hoge antistofuitslag (> 300 BAU/ml) betekent dat u veel antistoffen aan heeft gemaakt. Een antistofmeting vele malen hoger dan 300 kan geen kwaad en betekent dat u goed heeft gereageerd op de vaccinatie. 

Om te beoordelen hoe effectief vaccinatie is vragen wij aan u of u corona heeft doorgemaakt na vaccinatie. Ook vragen we u of u bent opgenomen in het ziekenhuis of op de intensive care. Hierdoor kunnen we beoordelen of de ernst van het verloop van een coronabesmetting na vaccinatie minder is.

Om de ernst van coronabesmetting goed te onderzoeken willen we graag weten welke risicofactoren voor ernstig verloop van ziekte voorkomen bij onze deelnemers. Voorbeelden van deze risicofactoren zijn afkomst, leeftijd, hart- en vaatziekten, suikerziekte, longziekte, hoge bloeddruk en overgewicht.

We onderzoeken ook de veiligheid van het vaccin. Om dat te volgen vragen we u naar bijwerkingen na vaccinatie. We vinden het ook erg belangrijk om te onderzoeken of vaccinatie op de lange termijn veilig is voor u als nierpatiënt. Daarom vragen we uit of u een diagnose heeft gekregen van een nieuwe ziekte of aandoening in de periode na vaccinatie

 • U wilt zelf stoppen met het onderzoek. Dat mag op ieder moment. Meld dit dan meteen bij de onderzoeker via (info@recovac.nl). U hoeft er niet bij te vertellen waarom u stopt. U krijgt dan geen bloedonderzoeken en vragenlijsten meer toegestuurd.
 • De onderzoekers gebruiken de gegevens en het lichaamsmateriaal (bloed) die tot het moment van stoppen zijn verzameld. Als u wilt, kan verzameld lichaamsmateriaal worden vernietigd. Geef dit door aan de onderzoeker.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens op ieder moment intrekken. Dit geldt voor het gebruik in dit onderzoek en voor het gebruik in ander onderzoek. Maar let op: trekt u uw toestemming in, en hebben onderzoekers dan al gegevens verzameld voor een onderzoek? Dan mogen zij deze gegevens nog wel gebruiken. Zijn er bijvoorbeeld dan al metingen gedaan met uw lichaamsmateriaal? Dan mag de onderzoeker de resultaten daarvan blijven gebruiken.

Veel gestelde vragen en antwoorden over het onderzoek kunt u vinden op de website www.RECOVAC.nl. Overige vragen over het onderzoek kunt u bij voorkeur per e-mail stellen aan het onderzoeksteam (info@recovac.nl). U kunt uw vraag ook stellen op het contactformulier. Indien u met iemand wilt spreken kunt u dat in uw e-mail aangeven. Vermeld dan uw telefoonnummer. U wordt dan teruggebeld. Indien u graag een onafhankelijk arts wil raadplegen, dan kan u dat ook aangeven (dr. J. Wiegersma, internist-nefroloog in het UMC Groningen, 050-3616161). Heeft u een klacht over het onderzoek? Bespreek dit dan ook met het onderzoeksteam. Wilt u dit liever niet? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van het UMC Groningen (klachtenfunctionaris@umcg.nl).