Op deze pagina vindt u informatie van toepassing op de RECOVAC antistof studie en de RECOVAC registratie studie. Voor informatie over de gevolgen van corona voor u als nierpatiënt kunt u klikken op de knop hier rechts. Deze brengt u naar www.nieren.nl.

Wij onderzoeken het effect van alle vaccins die via het vaccinatieprogramma van de Rijksoverheid zijn toegediend. Op dit moment zijn dat de volgende vaccins:

 • Pfizer
 • Moderna
 • Astrazeneca
 • Janssen

Aan dit onderzoek doen mee: 

 • Voor niertransplantatiepatiënten: alle ziekenhuizen in Nederland.  
 • Voor dialysepatiënten: alle dialysecentra in Nederland. 
 • Voor patiënten met chronische nierschade (<30%): alle Santeon ziekenhuizen. Dit zijn in willekeurige volgorde het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Martini Ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente, OLVG en Antonius Ziekenhuis. 

U mag zeker meedoen met de RECOVAC antistof studie. Het levert ons juist belangrijke informatie op. Wij kunnen met behulp van de antistofmeting onderscheid maken tussen antistoffen die u aanmaakt na de vaccinatie én antistoffen die u aanmaakt nadat u corona heeft gehad. Zo kunnen wij onderzoeken of er een verschil bestaat tussen de werking van het coronavaccin bij personen die al wel en personen die nog niet besmet zijn geweest met corona.

Op de pagina ‘Deelname & Registratie’ kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor deelname aan de studie. Het is belangrijk dat de 2e vaccinatie niet langer dan 6 weken geleden heeft plaatsgevonden, op het moment dat u zich aanmeldt voor de studie. 

U kunt als patiënt met chronische nierschade die niet dialyseert en geen niertransplantatie heeft ( nierfunctie lager dan 30% ) meedoen aan de RECOVAC antistof studie als u wordt behandeld in één van de Santeon ziekenhuizen. De deelnemende Santeon ziekenhuizen zijn:

 • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen.
 • Catharina Ziekenhuis, Eindhoven.
 • Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam.
 • Martini Ziekenhuis, Groningen.
 • Medisch Spectrum Twente, Enschede.
 • OLVG, Amsterdam.
 • Antonius Ziekenhuis, Utrecht.
 

Als u aan deze voorwaarde voldoet, dan kunt u via de pagina ‘Deelname en Registratie’ uw deelname aan de studie aan ons doorgeven. Pas op, u kunt zich tot zes weken na de datum van de 2e vaccinatie aanmelden voor deelname.

U kunt zich digitaal aanmelden via de pagina ‘Deelname & Registratie‘. Deze manier van aanmelden heeft onze voorkeur. 

Wilt u zich liever schriftelijk aanmelden? Dat kan! U stuurt dan uw adresgegevens en naam per mail naar info@recovac.nl. Daarbij vermeldt u dat u de patiënteninformatiefolder wenst te ontvangen om u aan te melden voor deelname aan de RECOVAC antistof studie. U kunt de gegevens ook achter laten op het contactformulier.

Wilt u zich liever schriftelijk aanmelden? Dat kan! U stuurt dan uw adresgegevens en naam per mail naar info@recovac.nl. Daarbij vermeldt u dat u de patiënteninformatiefolder wenst te ontvangen om u aan te melden voor deelname aan de RECOVAC antistof studie. U kunt de gegevens ook achter laten op het contactformulier.

Wij vragen u bij deelname aan de studie om tweemaal een vingerprik af te nemen zodat we antistoffen kunnen meten in het bloed. Ook vragen we u om vier keer in twee jaar een vragenlijst in te vullen.

Voor een uitgebreider antwoord op deze vraag verwijzen wij u naar de pagina ‘Algemeen’. Op deze pagina vindt u een figuur waarbij stapsgewijs wordt weergegeven welke handelingen er van u als deelnemer worden gevraagd. Daarnaast kunt u bij ‘Informatiemateriaal’ de patiënten informatiefolder (PIF) terugvinden. Hierin worden de onderdelen van de studie uitgebreid toegelicht.

Meedoen aan de RECOVAC antistof studie kan de volgende voordelen hebben:

 • U helpt mee aan het verkrijgen van kennis over de werkzaamheid van vaccinatie tegen COVID-19 bij mensen met een nierziekte;
 • U zult na de tweede bloedafname (of eerder) informatie krijgen of u antistoffen heeft gemaakt na vaccinatie.
 

Als u wilt weten wat de uitslag van de antistof test voor u betekent, kunt u deze vraag terugvinden op deze pagina hieronder bij ”Wat betekent de uitslag van de antistofbepaling voor mij?”. 

Meedoen aan de RECOVAC antistof studie kan ook nadelen hebben:  

 • Meedoen aan de studie kost u wat extra tijd voor het invullen van de vragenlijst. Dit is maximaal 5 minuten per vragenlijst.
 • U zult wat bloed moeten afstaan via een vingerprik. Dat kunt u zelf thuis doen. Het is vergelijkbaar met een bloedsuiker meting. U krijgt een stappenplan hoe u dit kan doen.

U kunt nadenken over deelname aan dit onderzoek gedurende maximaal 6 weken nadat u uw 2e vaccinatie heeft gekregen. Op de pagina ‘Deelname & Registratie’ vindt u een knop die u doorverwijst naar het digitale aanmeldingsformulier. Ook vindt u hier aanvullende informatie of u wel of niet mee kan doen met de studie.

Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden, waarmee u zich aan kunt melden voor deelname aan de RECOVAC antistof studie:

 • U heeft een flyer (zie bijlage informatiemateriaal) ontvangen per post of op de vaccinatiestraat. Op de voorzijde staat een QR-code. Deze kunt u scannen met uw telefoon. U wordt doorverwezen naar een website voor digitale aanmelding voor de studie. 
 • U wenst zich schriftelijk aan te melden. Dat kan! Hiervoor bestaan er verschillende mogelijkheden:
  • U heeft een flyer ontvangen per post of op de vaccinatiestraat. Op de achterzijde kunt u uw gegevens invullen. U kunt de flyer opsturen via de toegevoegde retourenvelop. Heeft u geen retourenvelop ontvangen bij de flyer? Dan kunt u de flyer zelf op de post doen. U vervangt na aanmelding voor de studie thuis een patiënten informatiefolder (PIF). Hiermee kunt u toestemming geven voor deelname aan de studie. U kunt de PIF opsturen met de bijgevoegde retourenvelop.
  • U mailt info@recovac.nl met een verzoek voor het ontvangen van de patiënten informatiefolder (PIF) per mail of per post. Nadat u deze heeft gelezen en heeft ondertekend stuurt u deze zelf op de post. Na ontvangst bent u aangemeld voor deelname aan de studie. 

Antistoffen zijn eiwitten die door ons afweersysteem worden aangemaakt om ons te beschermen tegen een ontsteking. Antistoffen worden aangemaakt als wij een ontsteking doormaken, maar ook na vaccinatie. Deze antistoffen zijn belangrijk voor het voorkomen van een nieuwe besmetting. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar ‘Coronavirus en chronische nierschade‘. Hiermee wordt u doorverwezen naar nieren.nl.

In de RECOVAC antistof studie onderzoeken wij onder andere hoeveel antistoffen u nodig heeft om ‘voldoende’ beschermd te zijn tegen corona. Op dit moment weten we dat nog niet. U kunt daarom geen conclusies trekken uit de uitslag die u van ons ontvangt. Wat de uitslag van de antistofmeting ook is, een vaccin beschermt nooit voor 100%. Het is daarom erg belangrijk om de geldende adviezen van het RIVM na te leven. Zo geeft u uzelf de meeste zekerheid op bescherming; ook na vaccinatie

We vragen u om twee keer bloed af te nemen via een vingerpriksetje:

 • 4 weken na afronding van de vaccinatie (28 dagen +/- 3 dagen).
  • Ik ben over het termijn van 28 +/- 3 dagen voor de vingerprik. Kan ik nog meedoen?
   • Als het niet mogelijk is om binnen 4 weken thuis bloed af te nemen, dan mag u ook de vingerprik binnen 8 weken na afronding van de vaccinatie af nemen en opsturen.
  • Ik heb de vingerprik voor de 28 dagen gedaan. Is dit erg?
   • Het liefst willen we natuurlijk dat het rond de 28 dagen wordt geprikt. Echter, we accepteren vanaf 14 dagen na afronding van de vaccinatie.

 
 • 6 maanden na afronding van de vaccinatie. Hiervoor ontvangt u later een nieuwe vingerprikset.
 

Het is belangrijk dat u de vingerpriktest uitvoert op een maandag, dinsdag, woensdag of donderdag. Dezelfde dag van afname kunt u de vingerpriktest op de post doen.

U kunt altijd om nieuwe vingerprikkers vragen door contact op te nemen met info@recovac.nl

Heeft u er nog steeds moeite mee, vraag eventueel of iemand anders in uw omgeving u hierbij kan helpen. Als dialysepatiënt kunt u de vingerprikset (en vragelijst) meenemen naar uw dialysecentrum. De verpleging kan u daar assisteren. 

 

Als dit het geval is neem dan contact op met info@recovac.nl zodat we u een nieuwe vingerprikset op kunnen sturen.

We zijn er mee bezig om hierover te communiceren via de e-mail of per post. Als het niet voldoende was dan krijgt u de uitnodiging om het opnieuw af te nemen.

U krijgt dat zeker te horen. We proberen dit zo spoedig mogelijk tussentijds te communiceren als we de eerste resultaten hebben van de antistofmeting. Let wel! We kunnen met deze resultaten dan nog geen duidelijkheid geven over wat deze waarde betekent.

Belangrijk is dat een uitslag van de antistofmeting geen garanties biedt voor bescherming tegen corona.
Mensen met voldoende antistoffen kunnen toch corona krijgen.
Mensen die weinig of geen antistoffen hebben na de vaccinatie kunnen toch bescherming tegen corona hebben of minder ziek worden bij corona.

Met de resultaten van de RECOVAC antistof studie hopen wij u zo spoedig mogelijk duidelijkheid te geven of het hebben van antistoffen na vaccinatie leidt tot bescherming tegen corona. Wij willen u vragen ook na vaccinatie de algemene adviezen van het RIVM te blijven volgen en zo het risico op een coronabesmetting voor u zo klein mogelijk te houden. 

Om te beoordelen hoe effectief vaccinatie is vragen wij aan u of u corona heeft doorgemaakt na vaccinatie. Ook vragen we u of u bent opgenomen in het ziekenhuis of op de intensive care. Hierdoor kunnen we beoordelen of de ernst van het verloop van een coronabesmetting na vaccinatie minder is.

Om de ernst van coronabesmetting goed te onderzoeken willen we graag weten welke risicofactoren voor ernstig verloop van ziekte voorkomen bij onze deelnemers. Voorbeelden van deze risicofactoren zijn afkomst, leeftijd, hart- en vaatziekten, suikerziekte, longziekte, hoge bloeddruk en overgewicht.

We onderzoeken ook de veiligheid van het vaccin. Om dat te volgen vragen we u naar bijwerkingen na vaccinatie. We vinden het ook erg belangrijk om te onderzoeken of vaccinatie op de lange termijn veilig is voor u als nierpatiënt. Daarom vragen we uit of u een diagnose heeft gekregen van een nieuwe ziekte of aandoening in de periode na vaccinatie

 • U wilt zelf stoppen met het onderzoek. Dat mag op ieder moment. Meld dit dan meteen bij de onderzoeker via (info@recovac.nl). U hoeft er niet bij te vertellen waarom u stopt. U krijgt dan geen bloedonderzoeken en vragenlijsten meer toegestuurd.
 • De onderzoekers gebruiken de gegevens en het lichaamsmateriaal (bloed) die tot het moment van stoppen zijn verzameld. Als u wilt, kan verzameld lichaamsmateriaal worden vernietigd. Geef dit door aan de onderzoeker.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens op ieder moment intrekken. Dit geldt voor het gebruik in dit onderzoek en voor het gebruik in ander onderzoek. Maar let op: trekt u uw toestemming in, en hebben onderzoekers dan al gegevens verzameld voor een onderzoek? Dan mogen zij deze gegevens nog wel gebruiken. Zijn er bijvoorbeeld dan al metingen gedaan met uw lichaamsmateriaal? Dan mag de onderzoeker de resultaten daarvan blijven gebruiken.

Veel gestelde vragen en antwoorden over het onderzoek kunt u vinden op de website www.RECOVAC.nl. Overige vragen over het onderzoek kunt u bij voorkeur per e-mail stellen aan het onderzoeksteam (info@recovac.nl). U kunt uw vraag ook stellen op het contactformulier. Indien u met iemand wilt spreken kunt u dat in uw e-mail aangeven. Vermeld dan uw telefoonnummer. U wordt dan teruggebeld. Indien u graag een onafhankelijk arts wil raadplegen, dan kan u dat ook aangeven (dr. J. Wiegersma, internist-nefroloog in het UMC Groningen, 050-3616161). Heeft u een klacht over het onderzoek? Bespreek dit dan ook met het onderzoeksteam. Wilt u dit liever niet? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van het UMC Groningen (klachtenfunctionaris@umcg.nl).