Nierpatiënten zijn kwetsbaar als zij besmet raken met corona. Voor nierpatiënten is het beschikbaar komen van een werkzaam en veilig vaccin dus erg belangrijk. Er zijn nu meerdere vaccins beschikbaar. In de onderzoeken die al gedaan zijn worden nierpatiënten (bijna) niet meegenomen. Vaccins kunnen bij nierpatiënten minder goed werken dan bij volledig gezonde mensen. Dit komt door de slechte nierfunctie of door medicatie die de afweer afzwakt. We weten nu nog niet hoe goed de vaccins bij nierpatiënten werken.

Om nierpatiënten goed te kunnen beschermen is de RECOVAC onderzoeksgroep opgericht. RECOVAC staat voor ”Renal patients COVID-19 vaccination”, oftewel coronavaccinatie bij nierpatënten. Wij beoordelen of de vaccins goed werken en of ze veilig zijn. Dit onderzoeken wij bij patiënten met minder goed werkende nieren (nierfunctie lager dan 30%), patiënten die leven met een niertransplantatie, of patiënten die worden behandeld met dialyse. Op dit moment werken we aan meerdere onderzoeken. Rechtsonder op deze pagina vindt u een overzicht van de verschillende onderzoeken. 

In de RECOVAC registratie studie onderzoeken we of de vaccins goed werken en of ze veilig zijn. Dit onderzoeken we in grote groepen nierpatiënten. We onderzoeken of je corona kan krijgen, zelfs nadat je al een vaccin hebt gekregen. We bekijken ook of patiënten dan minder ziek worden, in vergelijking met patiënten die geen vaccin hebben genomen. De informatie halen we uit grote datasets van de niertransplantatie- en dialysepatiënten. Bijna alle patiënten zijn vertegenwoordigd in deze datasets. 

22 april 2021 is de RECOVAC antistof studie  van start gegaan. Als u zich na de vaccinatie heeft aangemeld voor deze studie, ontvangt u een thuis een vingerprik voor bloedafname. Hiermee kunnen we meten hoeveel antistoffen u na vaccinatie aanmaakt. Ook vragen we aan deelnemers om een vragenlijst in te vullen. Zo krijgen we meer informatie over wat we kunnen zeggen aan de hand van antistoffen. Kan je voorspellen hoe goed iemand beschermd is? Of dat iemand een derde prik nodig heeft? Een groot deel van de nierpatiënten krijgt informatie over deze studie via het ziekenhuis. U kunt zich op dit moment niet meer inschrijven voor de studie. Informatie over de uitslag van de anstistofmeting kunt u hier vinden. 

In de RECOVAC immuunrespons studie gaan we na wat de reactie van het afweersysteem van nierpatiënten op vaccinatie is. In het lab kunnen we beoordelen hoeveel antistoffen er op welke manier worden gemaakt na vaccinatie. Ook kijken we naar de respons van de T-cellen in het lichaam. Dit is een andere route die het lichaam neemt na vaccinatie om bescherming op te bouwen. Dit onderzoek is al gestart in het Erasmus MC, Amsterdam UMC, UMC Groningen en Radboudumc. U kunt zich hier niet voor aanmelden. Via deze link wordt u doorverwezen naar een video waarin meer uitleg wordt gegeven. 

Deze studies zullen belangrijke informatie opleveren over de werking en veiligheid van vaccinatie bij de nierpatiënt. Samen zorgen we zo voor een gezondere toekomst en houden we het coronavirus op gepaste afstand van de nierpatiënt.

RECOVAC studies