Nierpatiënten zijn kwetsbaar als ze COVID-19 ontwikkelen. Voor deze patiënten is het beschikbaar komen van een werkzaam en veilig vaccin belangrijk.

In de vaccin trials zijn patiënten met ernstige chronische nierinsufficiëntie (CKD G4/5), dialyse- en niertransplantatiepatiënten beperkt of niet geïncludeerd. Juist bij deze patiënten zijn vaccinaties soms minder effectief.

RECOVAC consortium

Het RECOVAC consortium (REnal patients COvid-19 VACcination), bestaande uit onder andere alle Nederlandse universitaire medische centra, is opgericht om de werkzaamheid en veiligheid van SARS-CoV-2 vaccinaties te onderzoeken. Hieronder een korte omschrijving van de verschillende (deel)studies. Op de deelpagina’s vindt u een meer gedetailleerde uitleg per onderzoek.

Studies

In de RECOVAC immuunrespons (IR) studie werd geanalyseerd hoe de reactie van het immuunsysteem van nierpatiënten op vaccinatie is. We onderzochten dit bij controlepatiënten, patiënten met CKD G4/5, dialyse- en niertransplantatiepatiënten.

In de RECOVAC antistof studie maten we na de tweede en derde vaccinatie de antistofrespons met behulp van een vingerprik die thuis door de patiënt werd afgenomen. Zo onderzochten we in grote groepen patiënten de associatie tussen antistofrespons en bescherming tegen ernstig COVID-19.

In de RECOVAC herhaalde vaccinatie studie onderzochten we alternatieve vaccinatiestrategieën bij niertransplantatiepatiënten die na 2 vaccinaties geen antistoffen hadden opgebouwd. De onderzochte strategieën waren het tijdelijk pauzeren van mycofenolaat mofetil, een dubbele dosering Moderna of een Janssen vaccin als derde vaccinatie.

In de RECOVAC registratiestudie worden de lange termijn werkzaamheid en veiligheid van SARS-CoV-2 vaccinatie onderzocht in dialyse- en niertransplantatiepatiënten. Hiertoe werden in landelijke registraties (respectievelijk RENINE en NOTR) de vaccinatie- en COVID-19-gegevens geregistreerd.

Deelnemers aan de RECOVAC antistofstudie ontvingen vragenlijsten om de gezondheid, uitkomsten na COVID-19 en houding ten aanzien van beschermende gedragsmaatregelen op te volgen. Hieruit zijn de RECOVAC beschermende maatregelen studie en de RECOVAC long COVID studie ontstaan.

Momenteel loopt een gerandomiseerde klinische studie, de RECOVAC PREPARE iVAC studie. We onderzoeken bij niertransplantatiepatiënten of het tijdelijk vervangen van Cellcept door everolimus (Certican) de immuunrespons na COVID-19- en gordelroosvaccinatie verbetert.

,Behalve de hierboven genoemde studies zijn er meerdere substudies die worden uitgevoerd. De publicaties worden regelmatig bijgewerkt en zijn terug te vinden op de pagina Informatiebronnen en Nieuws