Introductie RECOVAC consortium

Nierpatiënten zijn kwetsbaar als ze COVID-19 ontwikkelen. Voor deze patiënten is het beschikbaar komen van een werkzaam en veilig vaccin belangrijk. Er worden op dit moment verschillende SARS-CoV-2 vaccins toegepast in het Nederlandse vaccinatieprogramma en de resultaten zijn hoopgevend. In de vaccin-onderzoeken tot nu toe zijn patiënten met chronische nierinsufficiëntie, niertransplantatiepatiënten en dialysepatiënten slechts heel beperkt of niet geïncludeerd.  Terwijl juist bij deze patiënten vaccinaties minder effectief kunnen zijn.

Het is voor de beoordeling van de toepasbaarheid van SARS-CoV-2 vaccins bij nierpatiënten van groot belang om de werkzaamheid en veiligheid van vaccinatie te kennen. Met deze doelstelling is het RECOVAC consortium opgericht. RECOVAC staat voor ”renal patients COVID-19 vaccination”. Het RECOVAC-consortium zal de werkzaamheid en veiligheid van SARS-CoV-2 vaccinatie in meerdere studies onderzoeken.

In de RECOVAC immuunrespons studie wordt geanalyseerd hoe de reactie van het immuunsysteem van nierpatiënten op vaccinatie is. Zij doen dit bij kleine groepen patiënten met ernstige nierinsufficiëntie (CKD stadium G4-G5), niertransplantatiepatiënten en dialysepatiënten. De gegevens zullen worden vergeleken met controles met een normale nierfunctie.

In de RECOVAC registratie studie worden de lange termijn werkzaamheid en veiligheid van vaccins onderzocht in een nationaal cohort van patiënten bekend met CKD stadium G4-G5 (onder behandeling in één van de Santeon ziekenhuizen) en niertransplantatie- en dialysepatiënten onder behandeling bij alle ziekenhuizen in Nederland. Hiertoe wordt in landelijke registraties RENINE en NOTR de vaccinatie gegevens van deze groep patiënten bijgehouden, evenals het al dan niet optreden van SARS-CoV-2 na vaccinatie. Eventueel gemelde bijwerkingen worden gedeeld met LAREB. We kunnen op deze wijze nagaan of COVID-19 bij gevaccineerde patiënten voorkomt en hoe ernstig het ziektebeloop is.

In de RECOVAC antistof studie meten we 28 dagen en 6 maanden na de 2e vaccinatie de antistofrespons met behulp van een vingerprik die thuis door de patiënt wordt afgenomen. Daarnaast ontvangen de deelnemers thuis vragenlijsten om de gezondheid over een termijn van twee jaar op te volgen. Zo onderzoeken we in grote groepen patiënten in welke mate de antistofrespons voorspellend is voor bescherming bij een bepaalde afkapwaarde. Ook kunnen we hieruit opmerken hoe lang een antistofrespons aanhoudt. Zo kunnen we bijdragen aan een evidence based totstandkoming van een SARS-CoV-2 vaccinatieprogramma bij hoog-risicopatiënten.