Update pagina

Op deze pagina vindt u informatie over de opzet van de RECOVAC antistofstudie. 

In februari 2022 is het studieprotocol gepubliceerd. Klik op de link voor het arikel. 

Een eerste artikel met resultaten van de antistofrespons na 2 vaccinaties wordt momenteel beoordeeld voor publicatie. 

Momenteel wordt de data geanalyseerd voor het beoordelen van de antistofrespons na de 3e vaccinatie. 

RECOVAC antistof en registratie studie

Achtergrond – In de RECOVAC registratie studie wordt de lange termijn effectiviteit en veiligheid van SARS-CoV-2 vaccinatie onderzocht bij patiënten met chronische nierinsufficiëntie, dialyse of status na niertransplantatie. Covid-19 leidt bij deze patiënten tot een groot risico op ernstige comorbiditeit of sterfte. Door middel van SARS-CoV-2 vaccinatie kan mogelijk ernstige schade worden voorkomen. Er is echter een aanzienlijke kans dat SARS-CoV-2 vaccinatie minder effectief is bij deze groep patiënten ten gevolge van verminderde immuunrespons door uremie of gebruik van immunosuppresiva. Tot op heden zijn nierpatiënten uitgesloten voor deelname aan onderzoek naar de effectiviteit van Covid-19 vaccinatie. De RECOVAC studies bieden een kans om in Nederland meer data te verzamelen.  

Hieronder leest u aanvullende informatie over de opzet van de beide studies. Aan uw rechterzijde kunt u voor aanvullende informatie worden verwezen naar clinicaltrials.gov. 

Studieopzet – de RECOVAC registratie studie is een prospectieve observationele cohortstudie. Het cohort bestaat uit dialysepatiënten (RENINE database), niertransplantatiepatiënten (NOTR database) en patiënten met chronische nierinsufficiëntie CKD stadium 4-5 (Santeon ziekenhuizen). Na vaccinatie worden de patiënten opgevolgd gedurende een periode van 2 jaar. De vaccinatiegegevens worden gekoppeld aan LAREB en de ERACODA database. Zo krijgen we zicht op bijwerkingen en het optreden van COVID-19 na SARS-CoV-2 vaccinatie. 

De onderzoekspopulatie van de RECOVAC registratie studie wordt benaderd voor deelname aan de RECOVAC antistof studie. In deze studie bepalen we middels bloedafname per vingerprik verschillende IgG-antistoftiters tegen belangrijke componenten van het SARS-CoV-2 virus. Dit gebeurt 28 dagen na de 2e vaccinatie en 6 maanden na de 2e vaccinatie. Echter in oktober 2021 is de 3e vaccinatie gestart voor hoog-risicopatiënten. Derhalve zal de 2e antistofmeting nu óf 1 maand na de 3e vaccinatie óf 6 maanden na de 2e vaccinatie. De antistoffen die wij meten zijn de antistoffen gericht tegen de spike eiwitten en de antistoffen gericht tegen de nucleocapside eiwitten. Zo kunnen we onderscheid maken tussen patiënten die reeds wel of niet in aanmerking zijn geweest met COVID-19. De patiënten ontvangen ook gedurende een follow-up periode van 2 jaar 4 keer een vragenlijst. Hiermee houden we bij of patiënten COVID-19 oplopen en of zij last hadden van zelf gerapporteerde bijwerkingen na vaccinatie. 

Beide studies zullen simultaan worden uitgevoerd. Het hieronder weergegeven figuur biedt een overzicht van de opzet van beide studies. 

De primaire uitkomst van de RECOVAC registratie studie is de incidentie van Covid-19 na vaccinatie. De secundaire uitkomsten zijn bijwerkingen na vaccinatie, aanwezigheid van HLA antilichamen bij dialysepatiënten op de wachtlijst van niertransplantatie en acute rejectie en falen van niertransplantatie. De verkregen resultaten zullen worden vergeleken met de algehele gevaccineerde populatie en een niet-gevaccineerde populatie niertransplantatie- of dialysepatiënten. 

De primaire uitkomstmaat van de RECOVAC antistof studie is de gemiddelde antistoftiter van gevaccineerde patiënten en het percentage seroconversie in de gevaccineerde groep. Secundaire uitkomstmaten zijn de duurzaamheid van de antistofreactie na vaccinatie (6 maanden vs. 28 dagen). Door de introductie van de 3e vaccinatie in oktober 2021 zal de tweede antistofmeting de immuunrespons na deze 3e vaccinatie meten.

We kijken ook naar een afkapwaarde bij de antistofrespons als voorspellende waarde voor bescherming tegen COVID-19 infectie na vaccinatie.