Herhaalde vaccinatiestudie: alternatieve strategieën om de immunogeniciteit van COVID-19 vaccinatie te verhogen in ‘non-responder’ niertransplantatiepatiënten.

Link naar artikel. 

Achtergrond –  Na twee of drie SARS-CoV-2 vaccinaties blijft seroconversie bij een relatief grote groep niertranspantatiepatiënten uit. In deze studie zijn daarom drie alternatieve vaccinatiestrategieën onderzocht: dubbele dosis Moderna, Janssen na eerder Moderna, en het tijdelijk staken van mycofenolaat mofetil (MMF).  

 

Methode –  In deze open-label gerandomiseerde studie in vier universitaire medische centra in Nederland includeerden wij 333 non-responder niertransplantatiepatiënten, afkomstig uit de RECOVAC antistofstudie. 230 patiënten werden gerandomiseerd naar een normale dosis Moderna, dubbele dosis Moderna of Janssen als derde vaccinatie. 103 patiënten werden gerandomiseerd naar het continueren van MMF (MMF+) of het tijdelijk staken van MMF gedurende twee weken (MMF-). De primaire uitkomst was de seroconversiegraad 28 dagen na vaccinatie. De secundaire uitkomst was het optreden van (ernstige) bijwerkingen. 

 

Resultaten – Vaccinatie met dubbele dosis Moderna of Janssen leidde niet tot een hogere seroconversiegraad dan een normale dosis Moderna, met respectievelijk 68%, 63% en 68% seroconversie.  MMF- was ook niet superieur aan MMF+, met seroconversiepercentages van respectievelijk 80% en 67%. Het figuur hiernaast toont zowel seroconversie als antistofniveau voor iedere strategie. Lokale bijwerkingen kwamen vaker voor na een normale en dubbele dosis Moderna dan na Janssen (respectievelijk 92%, 92% en 50%, p<0·0001). Er trad geen acute afstoting op. Er waren geen ernstige bijwerkingen waargenomen na vaccinatie. 

 

Conclusie – Herhaalde vaccinatie verhoogt de SARS-CoV-2-specifieke antilichamen in non-responder niertransplantatiepatiënten zonder verdere versterking door gebruik van een hogere dosis Moderna, een ander vaccin zoals Janssen of gedurende twee weken staken van MMF. Om een sterkere immuunrespons, en dus bescherming tegen nieuwe SARS-CoV-2 varianten te bewerkstelligen, is herhaalde boostervaccinatie voorlopig de beste strategie.