Nee. De METc van het UMCG heeft goedkeuring gegeven voor het uitvoeren van deze studie. U deelt de flyers op locatie uit of u verstuurt een e-mail of post naar het (e-mail)adres van de patiënt.  Op deze wijze worden er geen gegevens van de patiënt gedeeld zonder dat de patiënt hier zelf toestemming voor geeft.

Begin juni heeft de METc goedkeuring verleent voor bloedafname via de dialyselijn in alle deelnemende centra. Hiervoor heeft u geen goedkeuring nodig van de lokale METc. 

Na het geven van informed consent wordt door de RECOVAC organisatie een vingerprik setje thuis gestuurd samen met een korte vragenlijst. U kunt de patiënt altijd ondersteunen bij de vingerprik en hem of haar de set mee laten nemen naar het dialysecentrum. 

Begin juni heeft de METc goedkeuring verleent voor bloedafname via de dialyselijn in alle deelnemende centra. Hiervoor heeft u geen goedkeuring nodig van de lokale METc. De patiënten die bij de eerste antistofmeting op deze wijze deelnemen aan het onderzoek, zullen op deze zelfde wijze deelnemen aan de tweede antistofmeting. 

We streven er naar om de uitslag van de antistofmeting eind zomer / begin herfst kenbaar te maken aan alle deelnemers. 

Op dit moment is er geen wetenschappelijk bewijs voor de voorspellende waarde van een antistof titer na vaccinatie voor bescherming tegen COVID-19. De patiënt kan derhalve geen conclusies trekken uit de antistofbepaling. In de RECOVAC antistof studie trachten wij een afkapwaarde vast te stellen waarmee we kunnen voorspellen in welke mate een bepaalde titer antistoffen de patiënt beschermt tegen COVID-19.

De vaccinaties bij patiënten van 80 jaar en ouder hebben reeds plaatsgevonden. Derhalve kunnen zij niet tijdig, binnen 28 dagen na de 2e vaccinatie, meedoen aan de antistofmeting thuis. Wel is het belangrijk dat van deze patiënten de vaccinatie en het eventueel ontwikkelen van COVID-19 wordt vastgelegd via RENINE of NOTR. Hiervoor verwijzen wij u naar de vraag hieronder weergegeven.

De patiëntengroep van 75 t/m 79 jaar wordt niet opgeroepen voor de vaccinatiestraat in het behandelend centrum. Zij worden reeds opgeroepen via het vaccinatieprogramma van de Rijksoverheid. Hierdoor is er nog voldoende tijd voor patiënten in deze leeftijdscategorie om zich aan te melden voor de antistofmeting. Wij wensen een grote onderzoekspopulatie waarin de oudere populatie voldoende vertegenwoordigd is. 

In de kwaliteitsregistraties voor dialysepatiënten (RENINE) en voor niertransplantatie patiënten (NOTR) kan vastgelegd worden welke patiënt is gevaccineerd, met welk vaccin en op welke data, en of er allergische reacties zijn opgetreden in de week na vaccinatie.

Registratie in RENINE kan vanuit elk dialysecentrum plaatsvinden.

Registratie in NOTR kan alleen vanuit een UMC plaatsvinden. Het is daarom raadzaam om eventuele vaccinatie gegevens van niertransplantatie patiënten die in perifere centra onder controle zijn door te geven aan het transplantatiecentrum.

De patiënt kan op een aantal manieren de vaccinatie informatie doorgeven aan het behandelend ziekenhuis, waarbij het ziekenhuis zelf een keuze kan maken welke optie het beste past.

  • Neem de gegevens van de patiënten die via het ziekenhuis worden gevaccineerd over in RENINE of NOTR.
  • Laat een patiënt een foto sturen van een volledig ingevulde vaccinatiekaart via het beveiligde ziekenhuisportaal aan de behandelaar. De behandelaar kan deze vervolgens via de beheerder van RENINE of NOTR invoeren.
  • Laat een kopie van een volledig ingevulde vaccinatiekaart per post naar de afdeling of een email adres sturen.
  • Laat de gegevens van een volledig ingevulde vaccinatiekaart doorbellen aan de afdeling of het dialysecentrum.
  • Laat de patiënt het melden aan de behandelaar bij de reguliere controle of visite en noteer het in het EPD.

De RECOVAC antistof studie onderzoekt primair de effectiviteit van vaccinatie tegen SARS-CoV-2. Daarom is  het erg belangrijk om vast te leggen of een patiënt na vaccinatie COVID-19 heeft ontwikkeld en of de ziekte ernstig verloopt. Dit kunt u registreren in de ERACODA database. De uitvraag is voor dit doel aanzienlijk beperkt om de registratie minder belastend te maken.