Als een deelnemer onder behandeling is in uw centrum, kunt u een verzoek doen voor het verkrijgen van uitslagen van antistoftiters. Verstuur uw aanvraag per mail naar info@recovac.nl. 

Een S1-specifieke IgG-antistofmeting is op dit moment niet gevalideerd om te voorspellen of een patiënt wel of niet ‘voldoende’ beschermd is.

Momenteel lijkt het waarschijnlijk dat voor de huidig dominante Omikron variant veel hogere antistoftiters tot boven de 1000 BAU/ml benodigd zijn voor bescherming. Dit is gebaseerd op in vitro neutralizatie assays. 

De mediane halfwaardetijd van antistoffen aangemaakt na SARS-CoV-2 vaccinatie bedraagt 52 dagen, en verschilt niet tussen patiënten met CKD G4/5, dialysepatiënten of niertransplantatiepatiënten. 

Vaccinatie lijkt op dit moment te beschermen tegen ernst van ziekte bij COVID-19 door de de Omikron variant. Hierover is data beschikbaar voor zowel dialyse als transplantatiepatiënten. 

 

In de kwaliteitsregistraties voor dialysepatiënten (RENINE) en voor niertransplantatie patiënten (NOTR) kan vastgelegd worden welke patiënt is gevaccineerd, met welk vaccin en op welke data, en of er allergische reacties zijn opgetreden in de week na vaccinatie.

Registratie in RENINE kan vanuit elk dialysecentrum plaatsvinden.

Registratie in NOTR kan alleen vanuit een UMC plaatsvinden. Het is daarom raadzaam om eventuele vaccinatie gegevens van niertransplantatie patiënten die in perifere centra onder controle zijn door te geven aan het transplantatiecentrum.

De patiënt kan op een aantal manieren de vaccinatie informatie doorgeven aan het behandelend ziekenhuis, waarbij het ziekenhuis zelf een keuze kan maken welke optie het beste past.

  • Neem de gegevens van de patiënten die via het ziekenhuis worden gevaccineerd over in RENINE of NOTR.
  • Laat een patiënt een foto sturen van een volledig ingevulde vaccinatiekaart via het beveiligde ziekenhuisportaal aan de behandelaar. De behandelaar kan deze vervolgens via de beheerder van RENINE of NOTR invoeren.
  • Laat een kopie van een volledig ingevulde vaccinatiekaart per post naar de afdeling of een email adres sturen.
  • Laat de gegevens van een volledig ingevulde vaccinatiekaart doorbellen aan de afdeling of het dialysecentrum.
  • Laat de patiënt het melden aan de behandelaar bij de reguliere controle of visite en noteer het in het EPD.

Met behulp van gegevens uit de verschillende registraties kunnen wij achterhalen hoe effectief SARS-CoV-2 vaccinatie is voor nierpatiënten.

De volgende registraties zijn hierin van belang:

  • RENINE: nationale dialyse registratie.
  • NOTR: nationale niertransplantatie registratie.