Link naar artikel

Link naar poster op ERA-EDTA congres 2023.

Beschermende maatregelen effectief tegen COVID-19 bij niertransplantatiepatiënten, maar minder nageleefd na vaccinatie en na kennis van antistofrespons.

Achtergrond

Niertransplantatiepatiënten (NTx) hadden gedurende de pandemie een hoog risico op ernstige ziekte bij COVID-19, en werden geadviseerd om de overheidsmaatregelen strikt op te volgen. Wij waren benieuwd naar de naleving en effectiviteit van deze maatregelen gedurende de eerste en tweede golf van de corona pandemie. 

Methode

Ongeveer 3500 NTx die deelnamen aan de RECOVAC antistofstudie ontvingen twee vragenlijsten over toepassing van beschermende maatregelen op een 5-punt Likert schaal. De eerste vragenlijst werd ingevuld na de tweede COVID-19 vaccinatie, en betrof de toepassing van maatregelen vóór en na vaccinatie. Ongeveer 28 dagen hierna ontvingen patiënten hun antistoftiter,  met hierbij de boodschap of zij niet-responder, laag-responder of hoog-responder waren. Hierna werd de tweede vragenlijst ingevuld. 

Resultaten

De naleving van preventieve maatregelen vóór vaccinatie was strenger dan na vaccinatie. In vergelijking met niet-responders, hielden laag- en hoog-responders zich minder streng aan de maatregelen. Tot slot bestond er een verband tussen strengere naleving van maatregelen en een lager infectierisico, zowel vóór als na vaccinatie.

Conclusie

Bij niertransplantatiepatiënten werden beschermende maatregelen minder streng nageleegd na COVID-19 vaccinatie, en na kennis van een antistofrespons na vaccinatie. Preventieve maatregelen lijken beschermend tegen COVID-19, ongeacht de vaccinatiestatus.