Korte update

In november 2021 zijn de eerste resultaten gepubliceerd waarin resultaten over de immuunrespons na twee vaccinaties worden gedeeld. Klik op de link voor het arikel. 

Momenteel wordt een nieuw artikel beoordeeld voor publicatie met resultaten over de afname van de immuunrespons over verloop van tijd na de eerste twee vaccinaties. 

Voor deelnemers aan de IR studie is de e antistofmeting 12 maanden na de tweede vaccinatie geannuleerd vanwege de derde vaccinatie. Resultaten over het effect van een derde vaccinatie op de antistof respons worden binnenkort gedeeld op de pagina ‘antistof studie‘. Ook volgen er op termijn resultaten van de ‘herhaalde vaccinatie studie‘.

RECOVAC ImmuunRespons (IR) studie: analyse één maand na twee vaccinaties.

 

Achtergrond – COVID-19 wordt in verband gebracht met verhoogde morbiditeit en mortaliteit bij niertransplantatie patiënten, dialysepatiënten en patiënten met chronische nierziekte (CKD). De verschillende SARS-CoV-2 vaccinatie studies hebben patiënten met een nierziekte uitgesloten. Ons doel is daarom het beoordelen van de effectiviteit en veiligheid van COVID-19 vaccinatie bij patiënten met CKD4/5, dialyse patiënten en niertransplantatie patiënten.

Methode – in deze prospectieve multicenter cohort studie zijn 162 CKD G4/G5 patiënten, 159 dialysepatiënten, 288 niertransplantatiepatiënten en 191 gezonde controles geïncludeerd. Alle deelnemers ontvingen twee doses van het Moderna vaccin. Het primaire eindpunt is de op antilichamen gebaseerde immuunrespons op dag 28 na de 2e vaccinatie. Deelnemers worden geclassificeerd als responders of non-responders. Secundaire eindpunten zijn de antistofrespons na 6 maanden en de kwantificatie van SARS-CoV-2-specifieke T- en B-celresponsen. Ten laatste beoordelen we lokale en systemische bijwerkingen ingedeeld naar ernst.

Resultaten – we zien bij transplantatiepatiënten een lagere seroconversiegraad in vergelijking met gezonde controles. Dit wordt geassocieerd met MMF/MPA gebruik, hogere leeftijd, lagere lymfocytenconcentratie, een lager eGFR en kortere tijd na transplantatie. CKD-patiënten en dialysepatiënten lieten een vergelijkbare seroconversiegraad zien in vergeklijking met controles, hoewel het totale aantal antistoffen lager is. Dialyse- en niertransplantatiepatienten rapporteerden minder bijwerkingen dan controles .

Conclusie – de immuunrespons bij patiënten met CKD 4/5 en dialysepatiënten na corona vaccinatie is  bijna vergelijkbaar met controles. Niertransplantatiepatiënten, daarentegen, vertonen een slechte immuunrespons. Voor niertransplantatiepatiënten dienen we daarom nieuwe vaccinatie strategieën te onderzoeken.