Als deelnemer aan één van de RECOVAC studies vindt u hieronder extra informatie. 

RECOVAC antistof studie

 • Patiënten informatiefolder (PIF). U kunt kiezen uit een versie voor de dialyse- of niertransplantatiepatiënt en voor een versie voor de patiënt met chronische nierschade. Deze folder bevat alle informatie die u nodig heeft voordat u toestemming geeft voor deelname aan de studie. U kunt dit document niet gebruiken om u schriftelijk aan te melden voor de studie.  
 • Instructies die u nodig heeft voor de vingerpriktest om thuis bloed af te nemen. 
  • Vingerprik stappenplan
  • Brief met informatie over de vingerprik.
  • Instructievideo. Let op, u moet 5 druppels afnemen. De instructievideo adviseert 3 druppels. Dit is niet juist. We hebben 5 druppels nodig. 
RECOVAC immuunrespons studie
 • Video met uitleg over de RECOVAC immuunrespons studie. 
Informatie voor alle deelnemers (en niet-deelnemers met nierziekte)
 
 • Webinar / informatieavond: deze webinars worden voor patiënten georganiseerd op initiatief van nieren.nl, de Nierstichting en de Nierpatiënten Vereniging Nederland.
  • 22 januari 2021. Link beschikbaar.  
  • 6 mei 2021. PDF en link beschikbaar. 
  • 24 augustus 2021. LInk beschikbaar.